Ledningscentral – försvarsmakten, Göteborgs Garnison