Interventionscentrum – IVC, Skaraborgs sjukhus, Skövde