PROJEKTERINGSLEDNING

Vi åtar oss även rollen som projekteringsledare i projekt. Då hjälper vi beställaren att styra projektgruppen tids- och ut­förandemässigt mot en färdig entre­prenadhandling.

Vi har också haft ansvaret som CAD-samordnare i ett par projekt för att hjälpa beställaren att få klara ansvarsom­råden bland sina konsulter samt ett korrekt överlämnande av digitala filer efter genom­förd projektering.

Reningsverk, Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs

Ombyggnad av reningsverket på Skaraborgs Flygflottilj Såtenäs 2010. Ombyggnad gällde... (Klicka på bilden och läs mer!)

Reningsverk, Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs