PROJEKTERING

Under åren har vi utfört projektering av olika slags el- och telesystem i alla typer av byggnader.

Vi använder oss av AutoCad MEP2012 ­eller MEP2013 som ritverktyg och har stor erfarenhet av CAD-projektering även i större uppdrag. Vi har också haft ansvaret som CAD-samordnare i ett par projekt för att hjälpa beställaren att få klara ansvarsområden bland sina konsulter samt ett korrekt överlämnande av digitala filer efter genomförd projektering.

Vi har kompetens och mätutrustning för att konstruera elanläggningar där speciella krav på låga elektriska och elektromagnetiska fält finns. Bland annat har vi varit med och projekterat ett totalt el­sanerat undersökningsrum på Skaraborgs Sjukhus i Falköping för att kunna ta emot patienter med elöverkänslighet.

Några exempel på områden där vi har stor erfarenhet:

Kraft

 • Fördelningssystem
 • Selektivitetsuppbyggnad
 • Reservkraftssystem
 • Kortslutningsberäkningar i kraftnät
 • Begränsning av elektriska och elektromagnetiska fält


Belysning

 • Belysning ur miljöskapande synvinkel
 • Belysning ur ekonomisk synvinkel


Styrsystem

 • Integrerad fastighetsautomatisering via installations-               BUS typ KNX
 • Styrsystem för automatiserad belysningsstyrning


Säkerhetssystem

 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Passagekontroll
 • Trygghetssystem, överfallslarm
 • Övervakningsanläggningar CCTV


Kommunikation

 • Intern datakommunikation

FÖRSKOLAN URD
FALKÖPING

Nybyggnad av förskola åt... (klicka på bilden för mer info).

FÖRSKOLAN URD<br>FALKÖPING

LADDINFRASTRUKTUR ELBILAR – VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Projekt där samtliga sjukhus i regionen försågs med laddplatser för verksamhetens elbilar. I projektet ingick att utvärdera... (klicka på bilden för mer info).

LADDINFRASTRUKTUR ELBILAR – VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

KYRKANS HUS
SVENSKA KYRKAN, FALKÖPING

Ombyggnad av äldre fastighet för att inrymma församlingshem, barnverksamhet men även kyrkans hela... (klicka på bilden för mer info).

KYRKANS HUS <br>SVENSKA KYRKAN, FALKÖPING

FARS HATT – BOHUS FÄSTNING

Total ombyggnad av kraftförsörjningsnätet på fästningen åt Statens Fastighetsverk och även studier... (klicka på bilden och läs mer).

FARS HATT – BOHUS FÄSTNING

DEMENSCENTRUM
TÅSTORP

Nybyggnad av ett helt nytt demenscentrum åt Falköpings kommun. Lokaler för äldre där stor hänsyn till tillgänglighet och åtkomlighet ... (klicka på bilden för mer info).

DEMENSCENTRUM<br>TÅSTORP

FRITIDSHUS NÄTERED

Nybyggnad av fritidshus vid sjön Stråkern.
Projektet innebar mycket ljusplanering och underlag för programmering av scenarier för ... (klicka på bilden för att läsa mer)

FRITIDSHUS NÄTERED

ÄLDREBOENDE FLOBY, FALKÖPINGS KOMMUN

Om- och tillbyggnad av tre stycken äldreboende-avdelningar på Floby Äldreboende.

Lokaler för äldre där stor hänsyn till... (klicka på bilden och läs mer!)

ÄLDREBOENDE FLOBY, FALKÖPINGS KOMMUN

Volvo Truck Center

Nybyggnad av serviceanläggning för större fordon som lastbilar och bussar. Fastigheten är försedd med ett integrerat fastighetsstyrsystem... (Klicka på bilden och läs mer!)

Volvo Truck Center

Nytt huvudkontor – Hyresbostäder, Falköping

Befintlig kyrka som byggs om till ett modernt kontor. Den stora volymen i kyrkorummet gav goda möjligheter till intressanta belysningslösningar, men satte oss också på prov ... (Klicka på bilden och läs mer!)

Nytt huvudkontor – Hyresbostäder, Falköping

Ledningscentral Försvarsmakten

Ökat utrymmesbehov inom försvarsmaktens ledningscentral på Göteborgs Garnision resulterade i att man... (klicka på bilden och läs mer!)

Ledningscentral Försvarsmakten